Sociaal Domein Oirschot : kiezen voor Eigen Regie of Remmende Samenwerking.

De gemeenteraad besluit binnenkort over het sociaal domein.
Blijven we samenwerken met andere gemeenten? Of nemen we zelf verantwoordelijkheid voor de mensen voor wie het beleid is bedoeld. Samenwerken is positief. Je maakt gebruik van elkaars kennis en mogelijkheden. Je wordt gecorrigeerd op blinde vlekken.

Wat kan er tegen zijn op gemeenten die samenwerken ?

Niets. Zolang samenwerken betekent gebruik maken van elkaars ervaring en mogelijkheden.

Alles. Als samenwerken synoniem wordt met oeverloos overleg over gemeenschappelijke visies. En besluitvorming uitblijft.

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Een jonge, getalenteerde vluchteling is aangenomen op de Fontys Hogeschool in Tilburg. Een prebachelor jaar moet hem op hetzelfde niveau brengen als zijn Nederlandse medestudenten. Hij heeft voor dit jaar helaas geen recht op studiefinanciering. Zijn medestudenten uit Tilburg krijgen een aanvullend jaar bijstand. Met vrijstelling van sollicitatieplicht. Die wordt voor onze vluchteling afgewezen door ISD de Kempen. Moet hij gaan verhuizen van Oirschot naar Tilburg om deze vrijstelling te krijgen?
De directeur van ISD De Kempen zegt toe het in te brengen in het maandelijkse overleg met de wethouders van de 8 betrokken gemeenten. Na 2 maanden is er nog geen antwoord. Dus nog maar eens geïnformeerd bij onze Oirschotse wethouder. Ja, het is ingebracht maar er kan nog geen beslissing over genomen worden. Dit herhaalt zich een paar maal. En ineens zijn er 8 maanden voorbij!

Het voorbeeld (er zijn er meer) illustreert hoe intergemeentelijke samenwerking kan leiden tot besluiteloosheid. Zeer demotiverend voor de betrokken student. Aansturing vanuit eindverantwoordelijkheid van de daarvoor aangewezen persoon, de wethouder, is hier de oplossing.

De gemeenteraad beslist in oktober over de gewenste rol in het Sociaal Domein. Ik verwacht dat een meerderheid het verschil zal zien tussen Eigen Regie en Remmende Samenwerking.

Maar zes jongerenwoningen in plan Barcelona

JongerenCentrum Ramblaz aan de Barcelona werd gesloopt. De pijn bij sommigen werd verzacht doordat er jongerenwoningen terug zouden komen op deze plek. 18 april 2017 werden de plannen voor de jongerenwoningen gepresenteerd op het gemeentehuis en hier kwamen dan ook een hoop jongeren op af.

Tijdens de raadsvergadering over deze plannen spraken diverse partijen, waaronder wij, hun lof uit voor de komst van betaalbare jongerenwoningen. Zeker met de ‘Notitie Woningschaarste’ en ‘Resultaten Woonwensenonderzoek 2017 MRE’ onder de arm, waaruit deze schaarste blijkt.

Wat schetst onze verbazing: in een nieuwsbrief van maart 2019 schrijft WoonInc. dat ze de specifieke doelgroep ‘jongeren’ overboord heeft gezet en nu iedereen wil laten inschrijven op de nieuwbouwplannen. Na raadsvragen hierover blijkt er het volgende te komen op deze locatie:

 • 6 studio’s (met name voor jongeren) met een huur tot maximaal de kwaliteitskortingsgrens (in 2018: € 417,34 per maand);
 • 24 appartementen met een huur rekening houdend met de eerste aftoppingsgrens (in 2018: € 597,30 per maand);
 • 17 gezinswoningen met een huur tot maximaal de liberalisatiegrens (in 2018: € 710,68 per maand).

41 van de 47 woningen zijn dus niet specifiek voor jongeren, maar… zo schrijft de gemeente;

“Er wordt niet afgeweken van het eerdere plan. (…) Gezien het grote aantal sociale huurwoningen (30 appartementen en studio’s en 17 gezinswoningen) biedt dit project kansen voor jongeren”

Hebben wij ons dan vergist en was er destijds dan toch geen sprake van jongerenwoningen?

Nee, zo blijkt uit het van internet gewiste persbericht van WoonInc. dat we terugvonden op de Facebook pagina van de lokale omroep. Hierin schrijft WoonInc. op 10 april 2017 namelijk:

“Aan de Wilhelminakade in Oirschot – op de plek van de Ramblaz – zijn wij bezig met de ontwikkeling van Barcelona: een nieuwbouwproject speciaal voor jongeren.”

Change of plan? Het bericht van WoonInc. spreekt ook over 6 studio’s, 24 appartementen en 17 rijwoningen, dus qua plan is er inderdaad niets veranderd. Maar wel qua doelgroep. Kwalijke zaak dat de gemeente dit ontkent en geen aanstalten maakt om hier iets aan te veranderen. Een schone taak voor onze partij weer dus…!

Energie keuze stress

Vanwege het milieu mogen we niet meer vliegen, mogen we geen vlees meer eten, moeten we van het gas af en kunnen we maar beter geen auto meer rijden. Je zou er bijna depressief van worden.

Vandaag ga ik in Oirschot kijken bij Anita die goed bezig is voor het milieu en haar dak vol laat leggen met zonnepanelen. Anita, was dit een eenvoudige beslissing?

Anita: We wilden het al langer, maar waar moet je beginnen? Dan laat je je informeren, laat je het even bezinken… En dan hoor je dat je sowieso meer moet met je huis, dat je eerst moet isoleren. Maar dat staat los van zonnepanelen. Stop, teveel informatie, niet doen, gewoon een begin maken en gaan voor zonnepanelen.

Anita is dus al begonnen en wekt al flink wat energie op. Maar niet iedereen heeft een brede portemonnee, en niet iedereen weet even goed waar te beginnen en wat de beste oplossingen zijn.

Keuzestress!

Daarom ga ik de komende tijd uitzoeken wat wél en wat niet werkt, met voorbeelden uit eigen gemeente. Tot zover deze vlog – en blijf me volgen voor meer energieke besparingstips!

Veel geld voor “Branding Oirschot”

Er is een flinke som geld vrijgemaakt in het raadsakkoord om de MENS zich thuis te laten voelen in Oirschot. De komende tijd ligt het centrum op de tekentafel. Grote uitdaging is het merk Oirschot te vermarkten zodat nog meer bezoekers de grandeur en allure van het Oirschotse erfgoed komen beleven. “De onderscheidende kwaliteit ten opzichte van omliggende dorpen en steden moet verder versterkt worden door uit te gaan van de kracht van onze identiteit”. Zo schrijft de gemeente. Maar hoe kijkt de MENS die in Oirschot woont en onderneemt tegen dergelijke ambities aan? En wat is die Oirschotse identiteit?

Veel mensen vinden het centrum van Oirschot al een aantrekkelijke plek om te bezoeken.  Juist vanwege al dat erfgoed:  historische pandjes, pittoreske straatjes, een rijke religieuze historie en de prachtige Basiliek. Vergeet niet de gezellige horeca waar Brabantse gastvrijheid goed smaakt. En ook nog eens mooie winkels. Wat kan daar nog aan verbeterd worden?  Samen met een onderzoeksbureau wordt dat onderzocht. Betrokken winkeliers en bewoners mogen participeren.

Alle signalen staan al op groen

We vroegen enkele winkeliers in het centrum hoe zij aankijken tegen de samenwerking met de gemeente. De kritiek was niet mals. Nou kan het zijn dat we toevallig alleen maar azijnpissers hebben gesproken, maar je wordt niet als azijnpisser geboren, denken wij. Positief is dat die winkelier nog steeds graag zijn visie deelt. Hier is een greep uit hun tips&tricks:

 • Alle signalen om een erfgoedgemeente te zijn staan al op groen.
 • Kijk uit met ‘plat vermaak’ op de stoep van het erfgoed, dat maakt de kans kleiner dat ergfoedbezoekers (terug)komen.
 • Zet in op meer variatie in cultuur en evenementen, denk niet alleen aan commercie.
 • Bevorder toename unieke winkels op de markt, de loop naar De Loop werkt niet.
 • Werf jonge winkeliers met eigentijdse concepten.
 • Meer verdieping gewenst van gemeente in wat er speelt bij winkeliers.
 • Ons wordt van alles opgelegd. Zoals over de brug komen met geld.
 • Graag realistischer communiceren over aantallen toeristen per boot (die kwamen niet). Of per e-bike over die andere brug.
 • Zet in op rechtstreekse OV-verbinding tussen Eindhoven en Oirschot
 • Denk ook aan bezoekers uit Boxtel en Best

Over dé Oirschotse identiteit, ook daarover hebben we vragen gesteld, aan Oirschottenaren van uiteenlopend pluimage: de agrariër, ondernemer, kunstenaar, forens, vakman, bezoeker, en gewone inwoner. “Wat is volgens u kenmerkend aan de Oirschotse identiteit?”.  Het eerste antwoord: “Van wie bende gij er inne?”  En verder nog:  “We willen goed eten en drinken, en plezier maken. En leuke winkels zodat we niet overal voor naar Eindhoven hoeven. Doe verder maar gewoon, we zijn hier geen Oisterwijk. En het mag allemaal niet te veel kosten want we letten graag op de centen”.  

En wat vinden wij als sociale partij? De grootste uitdaging is niet het bedenken en uitvoeren van prachtige plannen. Die zit in een goede afstemming met alle inwoners en ondernemers. Om een breed draagvlak te krijgen. En in doelmatig geld uitgeven. Zodat er genoeg overblijft voor knelpunten, die soms al heel lang liggen. Niet alles kan hè. De Oirschottenaar let graag op de centen, en voelt zich thuis als de gemeente dat ook doet.

Bedankt milieuorganisaties en omwonenden!

(Ingezonden brief, vorige week geplaatst in het Oirschots Weekjournaal)

Op 19 augustus vierden de inwoners van Oirschot dat de megastal aan de Logtsebaan 2 voorlopig van de baan is. Het is met name aan de inzet van de omwonenden en de milieuorganisaties te danken dat de megastal er waarschijnlijk niet gaat komen.

De milieuorganisaties (Brabantse Milieu Federatie en Natuurmonumenten) wisten in korte tijd ruim 24.000 handtekeningen op te halen en kregen steun van onder andere 130 dierenartsen. Omwonenden gingen met alle politieke partijen in gesprek om de stal tegen te houden. En gezamenlijk stuurden ze in december 2018 de gemeente een handleiding over hoe ze het beste de stal tegen konden houden.

In oktober 2018 vonden Sociaal Progressief Oirschot en D’66 ook dat de gemeente niet alles op alles zette bij de rechtbank om de stal tegen te houden en via een extra raadsvergadering riepen wij op om er ambtelijk meer werk van te maken. Daar bleek geen meerderheid voor in de raad, dus mochten de milieuorganisaties en de omwonenden, ondanks onze vurige poging, zelf de kastanjes uit het vuur halen.

En met succes, want de rechtbank bepaalde dat een aantal vergunningsverleningen terug naar de tekentafel moeten. Eerst naar die van de provincie, en vervolgens die van de gemeente. Waarbij er nu meer rekening gehouden moet worden met de aangrenzende natuurgebieden.

Dat maakt in onze ogen de kansen dat er een megastal kan komen een heel stuk kleiner, zeker nu de PAS-wal het schip keert. Daarom dat we milieuorganisaties en omwonenden zeer dankbaar zijn dat zij hebben volgehouden: Bedankt!!!

Erik Strijbos, Sociaal Progressief Oirschot