Samenwerken met andere gemeenten: hoe zit het?

Oirschotse samenwerkingen binnen Metropool Regio Eindhoven

Volledig zelfstandig blijven gaat niet meer. De gemeentelijke taken zijn pittiger geworden en we merken steeds vaker dat de specialistische kennis en de capaciteit in de organisatie ontbreekt. Daarom koos de gemeenteraad in oktober 2018 om per thema met andere gemeenten samen te werken. De meeste thema’s zijn belegd ‘richting Eindhoven’, een aantal thema’s bij de Kempen.

Er moet opgemerkt worden dat er ‘beperkt aanbod’ is qua samenwerkingsmogelijkheden. Soms kun je enkel naar de Kempen kijken voor één thema, en soms enkel richting Eindhoven. Over het algemeen kan gezegd worden dat wij als partij uiteindelijk ‘tevreden’ zijn over de gemaakte keuzes qua samenwerkingen. Dit is de actuele situatie:

Gemeentelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten:
– Bedrijfsvoering en back-office

Strategische Kempenagenda
– Transitie Landelijk gebied (uitvoering)
– Energietransitie (uitvoering)

Best-Oirschot-Veldhoven:
– Sociaal Domein
(In oktober 2019 is vastgesteld dat we zelf regie gaan voeren, maar mogelijk met Best willen gaan samenwerken op dit thema)

Stedelijk Gebied Eindhoven:
– Economie
– Wonen
– Ruimte
– Voorzieningen en Evenementen

Metropool Regio Eindhoven:
– Mobiliteit
– Economie
– Energietransitie (strategie)
– Transitie landelijk gebied (strategie)

De landelijke thema’s (Energietransitie en Transitie landelijk gebied) worden bij de Metropool Regio Eindhoven strategisch uitgedacht en worden in deelregio’s uitgewerkt. Wij vallen daarbij in de Kempen-regio gezien overeenkomstige uitdagingen in de Kempen gemeenten.

Sociaal Progressieve reflectie op het politieke jaar 2019

Groen en Sociaal 2020

2020 is begonnen, Sociaal Progressief Oirschot gaat zich ook dit jaar weer fanatiek inzetten voor een groener en socialer Oirschot. In onze sociale en groene visie op Oirschot voegt een raadsbreed akkoord echter weinig toe aan de MENS die soms ietsje meer steun nodig heeft. En evenmin als het gaat over een gezonde en duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

“Onderhuids gekonkel en pootje gelicht”

Elke fractie is bezig met haar eigen stokpaardjes. Of het nu gaat om sportparken, boerenbelangen, IKC’s, Branding Oirschot, Groene Corridors, bruggen over het kanaal, woningbouw of wat dan ook. Die wethouders van iedereen, maar van bepaalde partijen in het bijzonder, worden met zogenaamd breed gedragen opdrachten op pad gestuurd. Als echter puntje bij paaltje komt kunnen ze zomaar de steun (zelfs van de eigen partij) verliezen. Ze worden pootje gelicht omdat meegaan met een financieel ondeugdelijk dekkingsplan van een IKC de fractie beter past dan een kloppend huishoudboekje.

Als het om sociaal beleid gaat dan mogen we van geluk spreken dat de wethouder voortborduurt op de ingeslagen weg. Maar hard werken aan een sociaal Oirschot waar bijvoorbeeld nieuwkomers actief geholpen worden met het vinden van passend werk lijkt toch wat te veel gevraagd. Het afgeserveerde mantelzorgcompliment hebben we gelukkig in ere hersteld.

Vergelijkbaar is het gesteld met groen beleid. Denk aan de energietransitie of het begrenzen van intensieve veehouderij. Het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed staat bovenaan de prioriteitenlijst. Wat er daarna voor de Oirschotse inwoners moet gebeuren blijft vaag. En met visie investeren in nieuwe vormen van een toekomstbestendige landbouw en voedselvoorziening is nog ver van het Oirschotse bed.

Kortom, Sociaal Progressief Oirschot is best bereid collegiaal en constructief mee te werken maar dan moet er wel aan een toekomstgerichte visie voor mens, dier en duurzaam samenleven gewerkt worden.

Voor nu wensen we iedereen het goede voor 2020.

U kunt ons kritische geluid blijven volgen via onze site www.sociaalprogressief.nl en onze blog www.sociaalprogressiefoirschot.com

Of actief meedenken en deelnemen aan onze fractieactiviteiten!


Bestuur en Fractie
Sociaal Progressief Oirschot

sociaalprogressiefoirschot@outlook.com
https://www.sociaalprogressiefoirschot.nl