De gezonde draai van Rutte

Zorgpersoneel bedankt!!

Chapeau voor Mark Rutte, onze minister-president. Daar waar Wopke vorig weekend nog de KLM kost wat kost in de lucht wilde houden, en Wiebes ZZP-ers op de zelfgekozen blaren wilde laten zitten, had Mark Rutte al in de gaten waar het nu echt om draait: de mensen in het land.

Nog geen twee weken geleden ging de berichtgeving over Corona voornamelijk over de economische gevolgen, inmiddels gaat het over waar het over moet gaan: aantallen zieken en overledenen. En hoe we de uitbraak binnen de perken houden zodat de zorg het kan bijbenen.

Cruciale beroepen

Daar noem ik wat: de zorg. Een cruciaal beroep. De handen aan het bed en al die anderen. Het lijstje cruciale beroepen was snel gemaakt. In tegenstelling tot het lijstje zware beroepen ten behoeve van pensioenleeftijd. Dat is er na vele discussies nooit gekomen. Pijnlijk duidelijk wordt dat veel van die cruciale beroepen de afgelopen jaren nou net vele bezuinigingen voor hun kiezen hebben gekregen. Wel hebben al die bezuinigingen geresulteerd in een rijkelijk gevulde schatkist, die nu ingezet wordt voor iederéén die dat nodig heeft.

Er valt op dit moment nog veel meer te ontdekken in de samenleving. De lucht is schoon, er is nauwelijks verkeerslawaai, er vliegen geen vliegtuigen. De natuur is mooi om in te wandelen en fietsen. Fijn om meer tijd te hebben voor elkaar, de haast is er in één klap uit. Vergaderingen en evenementen gaan niet door, cruciale besluitvorming kan ook later. We hoeven even niets, alleen maar zorgen voor onze medemensen die dat nodig hebben.

De economie draait nu even niet op volle toeren. Wat maakten we elkaar gek.

Maar moet die groei eigenlijk wel? De economie zou ten dienste van de mensen moeten staan in plaats van andersom. Zorgt voor werkgelegenheid, en noodzakelijke producten. Economie is geen doel op zich. En mensen geen productiviteitsmiddelen. Economie is best belangrijk. Maar de komende tijd moeten we met zijn allen door zien te komen zonder een economie op volle toeren. Ik ben benieuwd wat we met zijn allen leren van deze mondiale crisis.

Beste Mark, mag ik jou straks herinneren aan deze tijd? Want als we een vaccin hebben zijn er weer buitensporige bonussen te verdelen. En belastingvoordeeltjes te behalen voor selecte groepen. Zoals topinkomens en multinationals die weer overal winsten gaan maken. En in Nederland kunnen afromen. Straks mogen we weer 130 rijden, en wordt economische groei weer een mantra.

Verrassende groentepakketten

Wekelijks verrassende groentepakketten

Elke week weer een verrassing wat er in het groentepakket zit. En in het filmpje zie je dat deze groenten helemaal niet duur zijn!

Zie ook de andere afleveringen:
1. Permacultuur, een methode waarbij de natuur helpt bij de voedselproductie
2. Toepasbaarheid van permacultuur
3. Minder verspilling door direct contact met de consument

Willen we meer of minder bomen?…

Bomenkap in Oirschot

De oplettende fietser in ons buitengebied zal het niet zijn ontgaan; er zijn flink wat bomen omgezaagd in onze gemeente! Terwijl ze met de klimaatveranderingen harder nodig zijn dan ooit: bomen zorgen voor koelte, opslaan van CO2 etc. In 2018 zijn er in de Oirschotse wijken veel bomen gekapt (waarover we al vragen stelden) en recent zei wethouder Machielsen dat hij de (monumentale) bomen op de markt graag zag verdwijnen. Daarom hoog tijd voor ons om raadsvragen te stellen!

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat er momenteel gewerkt wordt aan kaders en plannen voor het beheer van bomen.

Op dit moment wordt bij vervanging de ‘juiste boom op de juiste plaats’ gezet waardoor het bomenbestand toekomstgericht wordt vernieuwd. En bij projecten in het landelijk gebied wordt er altijd gekeken of het groenbestand kan worden uitgebreid.

Wij vroegen ons af of iedere kap ook daadwerkelijk wordt gecompenseerd en hoe dit wordt gecontroleerd.
Een deel valt onder compensatieplicht bij de provincie en wordt binnen de gemeente gecompenseerd, vaak worden er dan meer bomen geplant dan oorspronkelijk gekapt. De provincie controleert dit.
Het deel dat valt onder het gemeentelijke kapbeleid (kapverordening) krijgt ook herplant op basis van gemaakte afspraken in de kapvergunning. Dit wordt gecontroleerd door handhaving (VTH).

Dat klinkt dus allemaal vrij goed! Echter, wanneer we het bomenplan van GroenLinks en SP lezen valt de volgende alinea op:

Bovendien leveren oude bomen een extra grote bijdrage aan het klimaat: uit gegevens van de Bomenstichting blijkt dat een boom van 150 jaar oud evenveel water verdampt en CO2 opslaat als 500 bomen van 10 jaar oud bij elkaar.
(Bron: Bomenstichting 2018, Bomenlanen van levensbelang)

Daarom is het voor het aankomende bomenbeheer plan van groot belang om bij herplant te voldoen aan dezelfde kwaliteit als bij de oorspronkelijke bomen. (een jonge dunne boom volstaat dus niet als vervanging van een dikke oude boom).

Daaruit volgt dat het belangrijk is om niet te voortvarend oude waardevolle bomen te kappen.

Bij kap en herplant is het belangrijk dat omwonenden voldoende inspraak hebben. En bij herplant dat inderdaad/uiteraard de juiste boom op de juiste plek wordt gezet. Alleen op die manier krijgt de nieuwe aanplant alle ruimte om uit te groeien tot een monumentale boom. Zodat we in Oirschot monumentaal en groen op een prachtige manier combineren!

Minder verspilling door directer contact met de consument

Minder verspilling door direct contact met de consument

De producten van Tuinderij de Voedselketen vinden elke week direct hun weg naar de consument. Hoe dat tot minder voedselverspilling leidt zie je hieronder in deel 3 van onze serie over kringlooplandbouw:

Zie ook de andere afleveringen:
1. Permacultuur, een methode waarbij de natuur helpt bij de voedselproductie
2. Toepasbaarheid van permacultuur