De gezonde draai van Rutte

Zorgpersoneel bedankt!!

Chapeau voor Mark Rutte, onze minister-president. Daar waar Wopke vorig weekend nog de KLM kost wat kost in de lucht wilde houden, en Wiebes ZZP-ers op de zelfgekozen blaren wilde laten zitten, had Mark Rutte al in de gaten waar het nu echt om draait: de mensen in het land.

Nog geen twee weken geleden ging de berichtgeving over Corona voornamelijk over de economische gevolgen, inmiddels gaat het over waar het over moet gaan: aantallen zieken en overledenen. En hoe we de uitbraak binnen de perken houden zodat de zorg het kan bijbenen.

Cruciale beroepen

Daar noem ik wat: de zorg. Een cruciaal beroep. De handen aan het bed en al die anderen. Het lijstje cruciale beroepen was snel gemaakt. In tegenstelling tot het lijstje zware beroepen ten behoeve van pensioenleeftijd. Dat is er na vele discussies nooit gekomen. Pijnlijk duidelijk wordt dat veel van die cruciale beroepen de afgelopen jaren nou net vele bezuinigingen voor hun kiezen hebben gekregen. Wel hebben al die bezuinigingen geresulteerd in een rijkelijk gevulde schatkist, die nu ingezet wordt voor iederéén die dat nodig heeft.

Er valt op dit moment nog veel meer te ontdekken in de samenleving. De lucht is schoon, er is nauwelijks verkeerslawaai, er vliegen geen vliegtuigen. De natuur is mooi om in te wandelen en fietsen. Fijn om meer tijd te hebben voor elkaar, de haast is er in één klap uit. Vergaderingen en evenementen gaan niet door, cruciale besluitvorming kan ook later. We hoeven even niets, alleen maar zorgen voor onze medemensen die dat nodig hebben.

De economie draait nu even niet op volle toeren. Wat maakten we elkaar gek.

Maar moet die groei eigenlijk wel? De economie zou ten dienste van de mensen moeten staan in plaats van andersom. Zorgt voor werkgelegenheid, en noodzakelijke producten. Economie is geen doel op zich. En mensen geen productiviteitsmiddelen. Economie is best belangrijk. Maar de komende tijd moeten we met zijn allen door zien te komen zonder een economie op volle toeren. Ik ben benieuwd wat we met zijn allen leren van deze mondiale crisis.

Beste Mark, mag ik jou straks herinneren aan deze tijd? Want als we een vaccin hebben zijn er weer buitensporige bonussen te verdelen. En belastingvoordeeltjes te behalen voor selecte groepen. Zoals topinkomens en multinationals die weer overal winsten gaan maken. En in Nederland kunnen afromen. Straks mogen we weer 130 rijden, en wordt economische groei weer een mantra.

Verrassende groentepakketten

Wekelijks verrassende groentepakketten

Elke week weer een verrassing wat er in het groentepakket zit. En in het filmpje zie je dat deze groenten helemaal niet duur zijn!

Zie ook de andere afleveringen:
1. Permacultuur, een methode waarbij de natuur helpt bij de voedselproductie
2. Toepasbaarheid van permacultuur
3. Minder verspilling door direct contact met de consument

Minder verspilling door directer contact met de consument

Minder verspilling door direct contact met de consument

De producten van Tuinderij de Voedselketen vinden elke week direct hun weg naar de consument. Hoe dat tot minder voedselverspilling leidt zie je hieronder in deel 3 van onze serie over kringlooplandbouw:

Zie ook de andere afleveringen:
1. Permacultuur, een methode waarbij de natuur helpt bij de voedselproductie
2. Toepasbaarheid van permacultuur

Toeristen in je Oirschotse achtertuin

Giethoorn inspireert: Toeristen in je Oirschotse achtertuin!

Lees en huiver hoe een experiment met de nieuwe Omgevingswet uitpakt voor een stel uit Best dat koos voor wonen in het Oirschotse buitengebied. Zij zijn nu al meer dan 2 jaar ‘in dialoog’ over een toeristische ontwikkeling bij de buren die alsmaar groter wordt. Die Omgevingswet zelf gaat pas in 2021 in, maar er zijn gemeenten die er nu al mee experimenteren, zo ook Oirschot. In die wet krijgen gemeenten nog meer in de pap te brokkelen dan voorheen als het gaat om ruimtelijke plannen.

De Omgevingswet werd begonnen door kabinet Rutte II, dat ook taken decentraliseerde als de arbeidsparticipatie, jeugdzorg en langdurige zorg. En vereenvoudigt een wirwar aan wet- en regelgeving die in de loop van 200 jaar is ontstaan. Ruimtelijke ontwikkelingen móeten minder stroperig worden. Inspraak van omwonenden en belanghebbenden is ook geregeld in de nieuwe wet: meepraten mag op een Omgevingsdialoog waarin de initiatiefnemer zijn plannen toelicht en draagvlak moet zien te krijgen.

Hoe verloopt een van die experimenten in Oirschot? Het stel uit Best koopt na grondig bestemmingsplanonderzoek een woning in het Oirschotse buitengebied. Ze knappen die woning op, krijgen er twee kinderen en leven er nog lang en gelukkig. “Was dat maar waar”, zegt zij. Hij vult aan: “Op de boerderij pal naast ons komt een recreatieve nevenactiviteit, we hebben geen idee waar dat toe leidt”. De gemeente zet nadrukkelijk in op toerisme, staat in de Omgevingsvisie. Zij vindt het belangrijk dat “…mensen in Oirschot zich thuis voelen”. Niet alleen inwoners, maar ook toeristen, recreanten, expats.

Maar wat als die toeristen tot aan jouw achterdeur hun vakantie vieren, voel jij je als inwoner dan nog thuis?

Buitengebiedbewoner die niet zit te kijken op een camping naast haar huis

De gemeente staat aan de kant van de initiatiefnemer, zo voelt het voor het stel. Op hun vragen komen vage of misleidende antwoorden. Omgevingsdialogen met 80 omwonenden zijn geschrapt uit de procedure. “We zijn zelfs voorgelogen”. De gemeente lijkt vooral geïnspireerd door een toeristische trekpleister als Giethoorn, massaal door Japanners en Chinezen gedaan.

Het stel uit Best is overigens niet anti-toerist. Ze hadden in eerste instantie ingestemd met drie vakantiewoningen. “We snappen heus wel dat het buitengebied verandert nu er minder agrarische activiteit is”. Echter, na vergunningverlening voor die drie vakantiewoningen dijen de plannen pas echt fors uit met terrassen, horecavoorzieningen en veel parkeerplaatsen. Dan wordt het een ander verhaal voor het stel.

Waarom niet gewoon begrenzen bij 3 vakantiewoningen?

In dit experiment heeft de gemeente geen criteria die de belangen van omwonenden meewegen. Als ze er al zijn, zijn ze niet uitgelegd. Er is dan ook totaal geen draagvlak ontstaan voor díe ontwikkeling op díe plek. Meepraten is slechts voor de vorm want omwonenden staan met 3-0 achter. De initiatiefnemer huurt dure adviesbureaus in die slim uitzoeken hoe plannen erdoor te jassen.  Ook lijkt hij vrij spel te hebben, krijgt keer op keer uitstel als hij de stukken die nodig zijn voor toepassing van de Omgevingswet niet op tijd aanlevert. Daarbij gaan de ontwikkelingen gewoon door, alsof de vergunningen in kannen en kruiken zijn. Handhaving heeft geen invloed. Toeristen komen letterlijk tot aan de achterdeur. Nou ja, toeristen… op dit moment worden de vakantiewoningen als tijdelijke huisvesting verhuurd aan mensen die een huis laten bouwen of in scheiding liggen.  

Of de wet een succes wordt, staat of valt met de uitvoering. En met het creëren van draagvlak. Dat kan er alleen maar komen als verschillende belangen meegewogen worden. Niet elke locatie is geschikt voor elke ontwikkeling. Er móet in Oirschot nog heel wat bijgespijkerd worden om de uitvoering van de nieuwe wet soepel te laten verlopen.

Kringlooplandbouw op Oirschotse gronden vol bodemleven

Permacultuur: gezonde bodem

Loop met ons verder over Tuinderij de Voedselketen aan de Pallande in Oirschot, waar Alex Schreiner, de vrouw achter de tuinderij, vertelt dat alle grondsoorten geschikt zijn voor Permacultuur. Ook de gronden in Oirschot. En hoe je die grond gezond krijgt en houdt. “Vooral niet ploegen!”, zegt Alex. Want dat verstoort het o zo belangrijke bodemleven. En ze vertelt meer … dat zie je in deel 2 van de 7 filmpjes over de Voedselketen die online gaan komen:

Deel 1 vind je hieronder ergens of hier. Meer weten? Type Voedselbos of Agroforestry in in je zoekmachine en je vindt een schat aan informatie. Of volg deze blog van Sociaal Progressief Oirschot. We praten je regelmatig bij want wij staan voor een sterk sociaal en groen beleid in Oirschot.

Kringlooplandbouw op de Pallande in Oirschot

Deel 1 In gesprek met De Voedselketen

Kringlooplandbouw in Oirschot? Ja graag! Dan kunnen we eindelijk minder spastisch doen over het onderscheid natuur-landbouw. Ook de gemeente lijkt het hier over eens.

In de nieuwste Omgevingsvisie staat wat de gemeente wil bereiken:

… Innovatieve vormen van landbouw, die oplossingen bieden voor problemen en/ of samenhangen met duurzaam ondernemen en specifiek bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, landschap en cultuurhistorie …

En over veehouderij:

…Een veehouderij die de omgeving zo min mogelijk belast en de gezondheid beschermt volgens de laatste inzichten. Oirschot heeft daarbij een voorbeeldfunctie voor de regio…

Wij bezoeken ondernemers die nu al bijdragen aan deze voorbeeldfunctie. Op De Pallande vind je Tuinderij de Voedselketen , verscholen achter een traditionele boerderij met boerenschuur. Tuinderij de Voedselketen is gebaseerd op Permacultuur.

Loop met ons mee over de tuinderij. Alex Schreiner, de vrouw achter de tuinderij, laat je zien wat er zoal aan lekkers groeit en bloeit, en hoe zij dat voor elkaar krijgt. Zelfs in zo’n droge zomer als die van 2019 valt er nog genoeg te oogsten. Vandaag deel 1 van de 7 filmpjes die binnenkort online gaan komen:

Meer weten? Type Voedselbos of Agroforestry in in je zoekmachine en je vindt een schat aan informatie. Of volg deze blog van Sociaal Progressief Oirschot. We praten je regelmatig bij want wij staan voor een sterk sociaal en groen beleid in Oirschot.

Directe medezeggenschap weggestemd

Ook WSD'ers laten graag van zich horen

Het sociale gezicht van de Oirschotse gemeenteraad liet zich afgelopen 18 februari goed zien. Het amendement over regelen van directe medezeggenschap van WSD-medewerkers van Thea Cichy- van Gessel van Sociaal Progressief Oirschot heeft het helaas niet gehaald. 6 stemmen vóór: D66, Dorpsvisie en wij. En 9 stemmen tégen: CDA, De Gewone Man en de VVD.

Van De Gewone Man en de VVD snappen we dit, zij vertegenwoordigen hele andere groepen in de Oirschotse samenleving dan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar van het CDA hadden we wél meer instemming verwacht.

Gelukkig heeft de samenleving zelf wel een sociaal gezicht. Een afvaardiging van de WSD zat op de publieke tribune. Na afloop kwam de directeur naar Thea toe om te zeggen dat hij en de anderen het een sympathiek en goed amendement vonden en dat zij er zeker mee aan de gang gaan. Top!

Sociaal Progressief Oirschot gaat onverminderd door met sociale thema’s voor het voetlicht te brengen. Want elk mens in Oirschot mag zich van ons hier thuis voelen en zijn mening laten horen. Of je nou ondernemer bent, van groen houdt, of soms een beetje extra ondersteuning kunt gebruiken.