O wow! Energiebeleid in Oirschot

Energiebeleid ook Oirschot is begonnen

Eindelijk. Alle fracties in Oirschot met uitzondering van De Gewone Man stemden in januari voor het B&W-voorstel om budget vrij te maken voor gemeentelijk energiebeleid. Sociaal Progressief Oirschot is voor een eerlijke verdeling van lasten en lusten, en vindt het belangrijk dat álle burgers in het energiebeleid worden meegenomen.

€250.000,- is best veel geld, maar op de totale begroting van meer dan 30 miljoen is het minder dan 1%. De noodzaak werd ergens wel gevoeld, maar besluitvorming steeds vooruitgeschoven. Nu komt er geld voor ambtenaren die concrete stappen zetten in ons mooie Oirschot. Zoals energie besparen met LED-straatverlichting en milieu-vriendelijk opwekken met meer zonnepanelen.

De opwarming van onze planeet gaat immers wel snel. Onderstaande barcode laat zien dat de warmste jaren zich concentreren in de laatste decennia. Het eerste warmterecord van 2020 is al binnen: op 31 januari was het 12.3 graden! En op 16 februari stormt het naar 16 graden.

Gemiddelde temperatuur in De Bilt tussen 1706 en 2017. Bron: KNMI

Sociaal Progressief Oirschot controleert of het geld goed besteed wordt en de doelen gehaald. En doet concrete voorstellen, zoals een stimuleringsfonds voor burgers, zodat ook de lagere inkomens kunnen meedoen met verduurzaming van hun woning.

We steunen ook van harte de lokale, coöperatieve initiatieven zoals Zon op Oirschot. Zij hebben al heel wat vierkante meters aan zonnepanelen gelegd en veel kennis en ervaring opgebouwd. Sociaal Progressief Oirschot wil dat de gemeente zoveel mogelijk samenwerkt met deze lokale coöperaties. En waar mogelijk ondersteunt met financiering en faciliteiten.

Groen en sociaal, daar staan wij voor.

Branding Oirschot: Centrumondernemers willen een breed gedragen visie

Brandstore Visit Oirschot - ondernemers willen meer inspraak

Centrumondernemers van Oirschot hebben met een brandbrief aan gemeenteraad en college flink aan de bel getrokken. En vragen en wensen neergelegd over de samenwerking met Visit Oirschot en gemeente. Samengevat komen deze neer op een gedegen evaluatie van het centrumbeleid 2012-2019. Ook willen ze meer verbinding, communicatie, transparantie en betrokkenheid. Zodat een breed gedragen visie ontwikkeld wordt en niet een visie uit de koker van de gemeente wordt opgelegd. Het moet absoluut democratischer.

Ook eerder is door ons al geblogd over Branding Oirschot. En op dinsdag 17 december stond besluitvorming over budget dat gevraagd wordt voor opknappen en verduurzamen van Het Oude Raadhuis, waar Visit Oirschot huist, op de agenda. Dankzij doortastend optreden van ons raadslid Erik Strijbos is het punt van de agenda gehaald. De stemming is nu uitgesteld naar 2020. Erik betoogde dat er eerst maar eens serieus onderzoek gedaan moet worden naar deze kwestie. En kreeg hiermee een meerderheid van de raad achter zich.

Want anno 2019 is de samenleving aan zet, toch?

Over Herenboeren en andere kringloop voedselmakers

Stop met naar elkaar te wijzen, zet maximaal in op duurzame ontwikkelingen, en ga aan de slag. Vindt Sociaal Progressief Oirschot. We zullen met zijn allen uit een ander vaatje moeten tappen. Niet alleen boeren, ook consumenten. Fractievoorzitter Arnold de Vries in de algemene beschouwingen over het boerenbedrijf en de duurzame kringloop- (of circulaire) landbouw zegt:

” Voor onze boeren gaan we voor het gezinsbedrijf, met een menselijke maat en in goede balans met omgeving. Circulair, dit betekent wel wat kostenverhoging voor ons allen maar dit levert wel een volhoudbaar systeem voor de toekomst op. Indien nodig vinden we het belangrijk dat boeren en buitenlui die willen investeren in een nieuwe toekomst en economische dragers voor het platteland worden gesteund. 

In een serie blogs gaan we aandacht besteden aan boerenbedrijven die al zo werken.

Vandaag De Herenboeren uit Boxtel

De Herenboeren is een coöperatie van minimaal 200 gezinnen die samen duurzaam voedsel produceren. Hiervoor heeft de coöperatie land aangekocht, en een boer in loondienst genomen. Zij hebben uitgerekend dat met 30% van de oppervlakte van Nederland alle hier wonende monden gevoed kunnen worden. Voor 10 euro per week per mond. En er is ook nog eens sprake van toename van biodiversiteit, herstel van landschap, en direct contact tussen boer en consument. Bekijk hun film over de transitie naar een duurzame landbouw in Nederland .

Of bekijk de animatie

We fietsen mee met Liduine, een van die herenboeren. Zij haalt elke zaterdag tussen 11 en 12 uur haar tas met groenten, vlees en eieren op.

In Oirschot kent iedereen wellicht de producten van Land van Oirschot. En Coöperatie Dal van de Kleine Beerze.

De volgende keer staan Voedselbossen op het menu. Inspirerende verhalen vind je alvast bij de Brabantse Milieu Federatie.

Meld je aan als je een bijdrage wilt leveren aan deze serie 06 53135065.

Veel geld voor “Branding Oirschot”

Er is een flinke som geld vrijgemaakt in het raadsakkoord om de MENS zich thuis te laten voelen in Oirschot. De komende tijd ligt het centrum op de tekentafel. Grote uitdaging is het merk Oirschot te vermarkten zodat nog meer bezoekers de grandeur en allure van het Oirschotse erfgoed komen beleven. “De onderscheidende kwaliteit ten opzichte van omliggende dorpen en steden moet verder versterkt worden door uit te gaan van de kracht van onze identiteit”. Zo schrijft de gemeente. Maar hoe kijkt de MENS die in Oirschot woont en onderneemt tegen dergelijke ambities aan? En wat is die Oirschotse identiteit?

Veel mensen vinden het centrum van Oirschot al een aantrekkelijke plek om te bezoeken.  Juist vanwege al dat erfgoed:  historische pandjes, pittoreske straatjes, een rijke religieuze historie en de prachtige Basiliek. Vergeet niet de gezellige horeca waar Brabantse gastvrijheid goed smaakt. En ook nog eens mooie winkels. Wat kan daar nog aan verbeterd worden?  Samen met een onderzoeksbureau wordt dat onderzocht. Betrokken winkeliers en bewoners mogen participeren.

Alle signalen staan al op groen

We vroegen enkele winkeliers in het centrum hoe zij aankijken tegen de samenwerking met de gemeente. De kritiek was niet mals. Nou kan het zijn dat we toevallig alleen maar azijnpissers hebben gesproken, maar je wordt niet als azijnpisser geboren, denken wij. Positief is dat die winkelier nog steeds graag zijn visie deelt. Hier is een greep uit hun tips&tricks:

  • Alle signalen om een erfgoedgemeente te zijn staan al op groen.
  • Kijk uit met ‘plat vermaak’ op de stoep van het erfgoed, dat maakt de kans kleiner dat ergfoedbezoekers (terug)komen.
  • Zet in op meer variatie in cultuur en evenementen, denk niet alleen aan commercie.
  • Bevorder toename unieke winkels op de markt, de loop naar De Loop werkt niet.
  • Werf jonge winkeliers met eigentijdse concepten.
  • Meer verdieping gewenst van gemeente in wat er speelt bij winkeliers.
  • Ons wordt van alles opgelegd. Zoals over de brug komen met geld.
  • Graag realistischer communiceren over aantallen toeristen per boot (die kwamen niet). Of per e-bike over die andere brug.
  • Zet in op rechtstreekse OV-verbinding tussen Eindhoven en Oirschot
  • Denk ook aan bezoekers uit Boxtel en Best

Over dé Oirschotse identiteit, ook daarover hebben we vragen gesteld, aan Oirschottenaren van uiteenlopend pluimage: de agrariër, ondernemer, kunstenaar, forens, vakman, bezoeker, en gewone inwoner. “Wat is volgens u kenmerkend aan de Oirschotse identiteit?”.  Het eerste antwoord: “Van wie bende gij er inne?”  En verder nog:  “We willen goed eten en drinken, en plezier maken. En leuke winkels zodat we niet overal voor naar Eindhoven hoeven. Doe verder maar gewoon, we zijn hier geen Oisterwijk. En het mag allemaal niet te veel kosten want we letten graag op de centen”.  

En wat vinden wij als sociale partij? De grootste uitdaging is niet het bedenken en uitvoeren van prachtige plannen. Die zit in een goede afstemming met alle inwoners en ondernemers. Om een breed draagvlak te krijgen. En in doelmatig geld uitgeven. Zodat er genoeg overblijft voor knelpunten, die soms al heel lang liggen. Niet alles kan hè. De Oirschottenaar let graag op de centen, en voelt zich thuis als de gemeente dat ook doet.

Een avondje in Oirschot met Diederik Samsom

Inleiding energie avond door Arnold de Vries

Een opwekkend betoog, van Diederik Samsom, 11 september op de energie-transitie-avond van Sociaal Progressief Oirschot en PvdA de Kempen. Op dezelfde dag werd bekend dat Diederik Europees gaat: Frans Timmermans helpen om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen. Maar eerst legt hij uit hoe dat doel hier in Oirschot te halen. De eerste mijlpaal is in 2030 want dan moet 49% van de uitstoot van broeikasgassen zijn gereduceerd. In 2050 zijn we klimaatneutraal, als het allemaal goed gaat.

Diederik vertelt dat het heel erg goed gaat met die energietransitie. “De afgelopen 10 jaar hebben we enorm veel bereikt”.  Volgens hem kunnen we onze comfortabele leefstijl behouden als we een circulaire economie en duurzame opwekking van energie hebben.

Een belangrijk advies dat Diederik meegeeft is de energietransitie coöperatief aan te pakken. De meeste huizen in de woonwijken van Nederland lijken erg op elkaar. De klimaatneutrale oplossing voor al die vergelijkbare huizen zal daarom hetzelfde zijn. Dan is het zeker zo handig die verduurzaming  gezamenlijk aan te pakken. Meer informatie hierover vind je bij Stichting Zon op Oirschot .

Naast een goedgevulde zaal belangstellenden was ook de gemeente paraat: wethouder Esther Langens vertelt waar Oirschot staat in het halen van de klimaatdoelen. Oirschot werkt gezamenlijk met de Kempengemeenten aan een Regionale Energie Strategie, de RES.  “Als we alle daken in de Kempen vol leggen met zonnepanelen dan wekken we nog niet genoeg op, dus het landschap zal veranderen door zonnepanelen en windmolens”,  aldus de wethouder. “De plaatsing daarvan moet zorgvuldig want we wonen hier in een prachtig groen gebied”. Voor een energiescan van jouw woning verwijst de wethouder naar het Energieloket, elke zaterdag vrije inloop van 10 tot 12 in het Oude Raadhuis.

Een vraag uit het publiek gaat over hoe mensen met een krappe portemonnee worden meegenomen in die energietransitie.  Want je moet je huis energieneutraal zien te krijgen en dat is niet goedkoop. Diederik doet daar overigens niet moeilijk over: “We geven vrij gemakkelijk geld uit aan nieuwe badkamers en keukens, dus waarom niet ook aan verduurzaming?” Een andere vraag gaat over het monumentale karakter van Oirschot en de vele mooie boerderijen waar geen zonnepanelen op mogen. Voor deze en vergelijkbare thema’s moet nog beleid worden gemaakt.

Besluitvorming in de verschillende gemeenteraden in de Kempengemeenten is in februari/maart van 2020.  Sociaal Progressief Oirschot houdt je op de hoogte.

Hoe kom jij thuis van het gas af?

Energielasten zullen blijven stijgen, vooral door de belasting op gas. Het kabinet in Den Haag wil ons hiermee dwingen van het gas af te gaan. Maar wat als je nu niet het geld op de plank hebt liggen om je woning te verduurzamen? Tja, dan heb je pech.  Je gaat de komende jaren steeds meer betalen voor het opwarmen van je huis, je douche en je maaltijd. Dikke kans dus dat dat geld nooit op jouw plank ligt. Sociaal Progressief Oirschot wil niemand in de kou laten staan… en geeft aan hoe elk huishouden kan deelnemen aan verduurzaming.

Hoe staat het eigenlijk in de lokale politiek met deze energiekwestie? Dit najaar worden door onze gemeente ingrijpende besluiten genomen over grootschalige zonne- en windenergie, samen met de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, en Reusel-De Mierden, zie Zon en Wind in de Kempen .

Belangrijk voor ons allemaal is de locatie van voorzieningen in het landschap. Heb jij straks een windmolen in je blikveld, of word je verblind door zonnevelden als je naar je werk fietst? Minstens zo belangrijk is wie die voorzieningen mogen aanleggen. Want aan hen moeten wij straks onze energierekening betalen. Krijgen commerciële zonne-en windenergie-ondernemers lukraak bouwvergunningen van de gemeente? En hoeveel invloed krijgen burgers zelf?

Je weet, wij van Sociaal Progressief Oirschot hebben zowel een groen als een sociaal hart. Vanuit ons groene hart steunen we duurzame energieopwekking, in het belang van het klimaat. Daarbij willen we het groene Kempenlandschap waar mogelijk behouden. Door heel zorgvuldig om te gaan met vergunningverlening.

Ons sociale hart zegt dat de gemeente bestaande energiecoöperaties zonder winstbejag moet faciliteren. En íeder huishouden in staat moet stellen mee te doen. De coöperatieve voorzieningen zijn van burgers zelf en worden daardoor makkelijker geaccepteerd in de omgeving. Lasten en lusten verhaal. De gemeente werkt wat ons betreft mee aan het verstrekken van goedkope leningen. Want geld lenen kost nu even géén geld.  En zo’n lening kan pijnvrij worden afgelost, met wat je bespaart door je veel lagere energierekening.

Tot slot, wil je meer weten over jouw specifieke woning en energieverbruik, laat je dan bijpraten op het Energieloket van Kempenenergie, vanaf 7 september elke zaterdag van 10 tot 12 in het Oude Raadhuis.  En je kunt nu al beginnen met het onnodige te besparen. Want wat je niet verbruikt hoef je niet te betalen.