Verrassende groentepakketten

Wekelijks verrassende groentepakketten

Elke week weer een verrassing wat er in het groentepakket zit. En in het filmpje zie je dat deze groenten helemaal niet duur zijn!

Zie ook de andere afleveringen:
1. Permacultuur, een methode waarbij de natuur helpt bij de voedselproductie
2. Toepasbaarheid van permacultuur
3. Minder verspilling door direct contact met de consument

Willen we meer of minder bomen?…

Bomenkap in Oirschot

De oplettende fietser in ons buitengebied zal het niet zijn ontgaan; er zijn flink wat bomen omgezaagd in onze gemeente! Terwijl ze met de klimaatveranderingen harder nodig zijn dan ooit: bomen zorgen voor koelte, opslaan van CO2 etc. In 2018 zijn er in de Oirschotse wijken veel bomen gekapt (waarover we al vragen stelden) en recent zei wethouder Machielsen dat hij de (monumentale) bomen op de markt graag zag verdwijnen. Daarom hoog tijd voor ons om raadsvragen te stellen!

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat er momenteel gewerkt wordt aan kaders en plannen voor het beheer van bomen.

Op dit moment wordt bij vervanging de ‘juiste boom op de juiste plaats’ gezet waardoor het bomenbestand toekomstgericht wordt vernieuwd. En bij projecten in het landelijk gebied wordt er altijd gekeken of het groenbestand kan worden uitgebreid.

Wij vroegen ons af of iedere kap ook daadwerkelijk wordt gecompenseerd en hoe dit wordt gecontroleerd.
Een deel valt onder compensatieplicht bij de provincie en wordt binnen de gemeente gecompenseerd, vaak worden er dan meer bomen geplant dan oorspronkelijk gekapt. De provincie controleert dit.
Het deel dat valt onder het gemeentelijke kapbeleid (kapverordening) krijgt ook herplant op basis van gemaakte afspraken in de kapvergunning. Dit wordt gecontroleerd door handhaving (VTH).

Dat klinkt dus allemaal vrij goed! Echter, wanneer we het bomenplan van GroenLinks en SP lezen valt de volgende alinea op:

Bovendien leveren oude bomen een extra grote bijdrage aan het klimaat: uit gegevens van de Bomenstichting blijkt dat een boom van 150 jaar oud evenveel water verdampt en CO2 opslaat als 500 bomen van 10 jaar oud bij elkaar.
(Bron: Bomenstichting 2018, Bomenlanen van levensbelang)

Daarom is het voor het aankomende bomenbeheer plan van groot belang om bij herplant te voldoen aan dezelfde kwaliteit als bij de oorspronkelijke bomen. (een jonge dunne boom volstaat dus niet als vervanging van een dikke oude boom).

Daaruit volgt dat het belangrijk is om niet te voortvarend oude waardevolle bomen te kappen.

Bij kap en herplant is het belangrijk dat omwonenden voldoende inspraak hebben. En bij herplant dat inderdaad/uiteraard de juiste boom op de juiste plek wordt gezet. Alleen op die manier krijgt de nieuwe aanplant alle ruimte om uit te groeien tot een monumentale boom. Zodat we in Oirschot monumentaal en groen op een prachtige manier combineren!

Minder verspilling door directer contact met de consument

Minder verspilling door direct contact met de consument

De producten van Tuinderij de Voedselketen vinden elke week direct hun weg naar de consument. Hoe dat tot minder voedselverspilling leidt zie je hieronder in deel 3 van onze serie over kringlooplandbouw:

Zie ook de andere afleveringen:
1. Permacultuur, een methode waarbij de natuur helpt bij de voedselproductie
2. Toepasbaarheid van permacultuur

Toeristen in je Oirschotse achtertuin

Giethoorn inspireert: Toeristen in je Oirschotse achtertuin!

Lees en huiver hoe een experiment met de nieuwe Omgevingswet uitpakt voor een stel uit Best dat koos voor wonen in het Oirschotse buitengebied. Zij zijn nu al meer dan 2 jaar ‘in dialoog’ over een toeristische ontwikkeling bij de buren die alsmaar groter wordt. Die Omgevingswet zelf gaat pas in 2021 in, maar er zijn gemeenten die er nu al mee experimenteren, zo ook Oirschot. In die wet krijgen gemeenten nog meer in de pap te brokkelen dan voorheen als het gaat om ruimtelijke plannen.

De Omgevingswet werd begonnen door kabinet Rutte II, dat ook taken decentraliseerde als de arbeidsparticipatie, jeugdzorg en langdurige zorg. En vereenvoudigt een wirwar aan wet- en regelgeving die in de loop van 200 jaar is ontstaan. Ruimtelijke ontwikkelingen móeten minder stroperig worden. Inspraak van omwonenden en belanghebbenden is ook geregeld in de nieuwe wet: meepraten mag op een Omgevingsdialoog waarin de initiatiefnemer zijn plannen toelicht en draagvlak moet zien te krijgen.

Hoe verloopt een van die experimenten in Oirschot? Het stel uit Best koopt na grondig bestemmingsplanonderzoek een woning in het Oirschotse buitengebied. Ze knappen die woning op, krijgen er twee kinderen en leven er nog lang en gelukkig. “Was dat maar waar”, zegt zij. Hij vult aan: “Op de boerderij pal naast ons komt een recreatieve nevenactiviteit, we hebben geen idee waar dat toe leidt”. De gemeente zet nadrukkelijk in op toerisme, staat in de Omgevingsvisie. Zij vindt het belangrijk dat “…mensen in Oirschot zich thuis voelen”. Niet alleen inwoners, maar ook toeristen, recreanten, expats.

Maar wat als die toeristen tot aan jouw achterdeur hun vakantie vieren, voel jij je als inwoner dan nog thuis?

Buitengebiedbewoner die niet zit te kijken op een camping naast haar huis

De gemeente staat aan de kant van de initiatiefnemer, zo voelt het voor het stel. Op hun vragen komen vage of misleidende antwoorden. Omgevingsdialogen met 80 omwonenden zijn geschrapt uit de procedure. “We zijn zelfs voorgelogen”. De gemeente lijkt vooral geïnspireerd door een toeristische trekpleister als Giethoorn, massaal door Japanners en Chinezen gedaan.

Het stel uit Best is overigens niet anti-toerist. Ze hadden in eerste instantie ingestemd met drie vakantiewoningen. “We snappen heus wel dat het buitengebied verandert nu er minder agrarische activiteit is”. Echter, na vergunningverlening voor die drie vakantiewoningen dijen de plannen pas echt fors uit met terrassen, horecavoorzieningen en veel parkeerplaatsen. Dan wordt het een ander verhaal voor het stel.

Waarom niet gewoon begrenzen bij 3 vakantiewoningen?

In dit experiment heeft de gemeente geen criteria die de belangen van omwonenden meewegen. Als ze er al zijn, zijn ze niet uitgelegd. Er is dan ook totaal geen draagvlak ontstaan voor díe ontwikkeling op díe plek. Meepraten is slechts voor de vorm want omwonenden staan met 3-0 achter. De initiatiefnemer huurt dure adviesbureaus in die slim uitzoeken hoe plannen erdoor te jassen.  Ook lijkt hij vrij spel te hebben, krijgt keer op keer uitstel als hij de stukken die nodig zijn voor toepassing van de Omgevingswet niet op tijd aanlevert. Daarbij gaan de ontwikkelingen gewoon door, alsof de vergunningen in kannen en kruiken zijn. Handhaving heeft geen invloed. Toeristen komen letterlijk tot aan de achterdeur. Nou ja, toeristen… op dit moment worden de vakantiewoningen als tijdelijke huisvesting verhuurd aan mensen die een huis laten bouwen of in scheiding liggen.  

Of de wet een succes wordt, staat of valt met de uitvoering. En met het creëren van draagvlak. Dat kan er alleen maar komen als verschillende belangen meegewogen worden. Niet elke locatie is geschikt voor elke ontwikkeling. Er móet in Oirschot nog heel wat bijgespijkerd worden om de uitvoering van de nieuwe wet soepel te laten verlopen.

Kringlooplandbouw op Oirschotse gronden vol bodemleven

Permacultuur: gezonde bodem

Loop met ons verder over Tuinderij de Voedselketen aan de Pallande in Oirschot, waar Alex Schreiner, de vrouw achter de tuinderij, vertelt dat alle grondsoorten geschikt zijn voor Permacultuur. Ook de gronden in Oirschot. En hoe je die grond gezond krijgt en houdt. “Vooral niet ploegen!”, zegt Alex. Want dat verstoort het o zo belangrijke bodemleven. En ze vertelt meer … dat zie je in deel 2 van de 7 filmpjes over de Voedselketen die online gaan komen:

Deel 1 vind je hieronder ergens of hier. Meer weten? Type Voedselbos of Agroforestry in in je zoekmachine en je vindt een schat aan informatie. Of volg deze blog van Sociaal Progressief Oirschot. We praten je regelmatig bij want wij staan voor een sterk sociaal en groen beleid in Oirschot.

Kringlooplandbouw op de Pallande in Oirschot

Deel 1 In gesprek met De Voedselketen

Kringlooplandbouw in Oirschot? Ja graag! Dan kunnen we eindelijk minder spastisch doen over het onderscheid natuur-landbouw. Ook de gemeente lijkt het hier over eens.

In de nieuwste Omgevingsvisie staat wat de gemeente wil bereiken:

… Innovatieve vormen van landbouw, die oplossingen bieden voor problemen en/ of samenhangen met duurzaam ondernemen en specifiek bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, landschap en cultuurhistorie …

En over veehouderij:

…Een veehouderij die de omgeving zo min mogelijk belast en de gezondheid beschermt volgens de laatste inzichten. Oirschot heeft daarbij een voorbeeldfunctie voor de regio…

Wij bezoeken ondernemers die nu al bijdragen aan deze voorbeeldfunctie. Op De Pallande vind je Tuinderij de Voedselketen , verscholen achter een traditionele boerderij met boerenschuur. Tuinderij de Voedselketen is gebaseerd op Permacultuur.

Loop met ons mee over de tuinderij. Alex Schreiner, de vrouw achter de tuinderij, laat je zien wat er zoal aan lekkers groeit en bloeit, en hoe zij dat voor elkaar krijgt. Zelfs in zo’n droge zomer als die van 2019 valt er nog genoeg te oogsten. Vandaag deel 1 van de 7 filmpjes die binnenkort online gaan komen:

Meer weten? Type Voedselbos of Agroforestry in in je zoekmachine en je vindt een schat aan informatie. Of volg deze blog van Sociaal Progressief Oirschot. We praten je regelmatig bij want wij staan voor een sterk sociaal en groen beleid in Oirschot.

Over Herenboeren en andere kringloop voedselmakers

Stop met naar elkaar te wijzen, zet maximaal in op duurzame ontwikkelingen, en ga aan de slag. Vindt Sociaal Progressief Oirschot. We zullen met zijn allen uit een ander vaatje moeten tappen. Niet alleen boeren, ook consumenten. Fractievoorzitter Arnold de Vries in de algemene beschouwingen over het boerenbedrijf en de duurzame kringloop- (of circulaire) landbouw zegt:

” Voor onze boeren gaan we voor het gezinsbedrijf, met een menselijke maat en in goede balans met omgeving. Circulair, dit betekent wel wat kostenverhoging voor ons allen maar dit levert wel een volhoudbaar systeem voor de toekomst op. Indien nodig vinden we het belangrijk dat boeren en buitenlui die willen investeren in een nieuwe toekomst en economische dragers voor het platteland worden gesteund. 

In een serie blogs gaan we aandacht besteden aan boerenbedrijven die al zo werken.

Vandaag De Herenboeren uit Boxtel

De Herenboeren is een coöperatie van minimaal 200 gezinnen die samen duurzaam voedsel produceren. Hiervoor heeft de coöperatie land aangekocht, en een boer in loondienst genomen. Zij hebben uitgerekend dat met 30% van de oppervlakte van Nederland alle hier wonende monden gevoed kunnen worden. Voor 10 euro per week per mond. En er is ook nog eens sprake van toename van biodiversiteit, herstel van landschap, en direct contact tussen boer en consument. Bekijk hun film over de transitie naar een duurzame landbouw in Nederland .

Of bekijk de animatie

We fietsen mee met Liduine, een van die herenboeren. Zij haalt elke zaterdag tussen 11 en 12 uur haar tas met groenten, vlees en eieren op.

In Oirschot kent iedereen wellicht de producten van Land van Oirschot. En Coöperatie Dal van de Kleine Beerze.

De volgende keer staan Voedselbossen op het menu. Inspirerende verhalen vind je alvast bij de Brabantse Milieu Federatie.

Meld je aan als je een bijdrage wilt leveren aan deze serie 06 53135065.