De gezonde draai van Rutte

Zorgpersoneel bedankt!!

Chapeau voor Mark Rutte, onze minister-president. Daar waar Wopke vorig weekend nog de KLM kost wat kost in de lucht wilde houden, en Wiebes ZZP-ers op de zelfgekozen blaren wilde laten zitten, had Mark Rutte al in de gaten waar het nu echt om draait: de mensen in het land.

Nog geen twee weken geleden ging de berichtgeving over Corona voornamelijk over de economische gevolgen, inmiddels gaat het over waar het over moet gaan: aantallen zieken en overledenen. En hoe we de uitbraak binnen de perken houden zodat de zorg het kan bijbenen.

Cruciale beroepen

Daar noem ik wat: de zorg. Een cruciaal beroep. De handen aan het bed en al die anderen. Het lijstje cruciale beroepen was snel gemaakt. In tegenstelling tot het lijstje zware beroepen ten behoeve van pensioenleeftijd. Dat is er na vele discussies nooit gekomen. Pijnlijk duidelijk wordt dat veel van die cruciale beroepen de afgelopen jaren nou net vele bezuinigingen voor hun kiezen hebben gekregen. Wel hebben al die bezuinigingen geresulteerd in een rijkelijk gevulde schatkist, die nu ingezet wordt voor iederéén die dat nodig heeft.

Er valt op dit moment nog veel meer te ontdekken in de samenleving. De lucht is schoon, er is nauwelijks verkeerslawaai, er vliegen geen vliegtuigen. De natuur is mooi om in te wandelen en fietsen. Fijn om meer tijd te hebben voor elkaar, de haast is er in één klap uit. Vergaderingen en evenementen gaan niet door, cruciale besluitvorming kan ook later. We hoeven even niets, alleen maar zorgen voor onze medemensen die dat nodig hebben.

De economie draait nu even niet op volle toeren. Wat maakten we elkaar gek.

Maar moet die groei eigenlijk wel? De economie zou ten dienste van de mensen moeten staan in plaats van andersom. Zorgt voor werkgelegenheid, en noodzakelijke producten. Economie is geen doel op zich. En mensen geen productiviteitsmiddelen. Economie is best belangrijk. Maar de komende tijd moeten we met zijn allen door zien te komen zonder een economie op volle toeren. Ik ben benieuwd wat we met zijn allen leren van deze mondiale crisis.

Beste Mark, mag ik jou straks herinneren aan deze tijd? Want als we een vaccin hebben zijn er weer buitensporige bonussen te verdelen. En belastingvoordeeltjes te behalen voor selecte groepen. Zoals topinkomens en multinationals die weer overal winsten gaan maken. En in Nederland kunnen afromen. Straks mogen we weer 130 rijden, en wordt economische groei weer een mantra.

Verrassende groentepakketten

Wekelijks verrassende groentepakketten

Elke week weer een verrassing wat er in het groentepakket zit. En in het filmpje zie je dat deze groenten helemaal niet duur zijn!

Zie ook de andere afleveringen:
1. Permacultuur, een methode waarbij de natuur helpt bij de voedselproductie
2. Toepasbaarheid van permacultuur
3. Minder verspilling door direct contact met de consument

Willen we meer of minder bomen?…

Bomenkap in Oirschot

De oplettende fietser in ons buitengebied zal het niet zijn ontgaan; er zijn flink wat bomen omgezaagd in onze gemeente! Terwijl ze met de klimaatveranderingen harder nodig zijn dan ooit: bomen zorgen voor koelte, opslaan van CO2 etc. In 2018 zijn er in de Oirschotse wijken veel bomen gekapt (waarover we al vragen stelden) en recent zei wethouder Machielsen dat hij de (monumentale) bomen op de markt graag zag verdwijnen. Daarom hoog tijd voor ons om raadsvragen te stellen!

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat er momenteel gewerkt wordt aan kaders en plannen voor het beheer van bomen.

Op dit moment wordt bij vervanging de ‘juiste boom op de juiste plaats’ gezet waardoor het bomenbestand toekomstgericht wordt vernieuwd. En bij projecten in het landelijk gebied wordt er altijd gekeken of het groenbestand kan worden uitgebreid.

Wij vroegen ons af of iedere kap ook daadwerkelijk wordt gecompenseerd en hoe dit wordt gecontroleerd.
Een deel valt onder compensatieplicht bij de provincie en wordt binnen de gemeente gecompenseerd, vaak worden er dan meer bomen geplant dan oorspronkelijk gekapt. De provincie controleert dit.
Het deel dat valt onder het gemeentelijke kapbeleid (kapverordening) krijgt ook herplant op basis van gemaakte afspraken in de kapvergunning. Dit wordt gecontroleerd door handhaving (VTH).

Dat klinkt dus allemaal vrij goed! Echter, wanneer we het bomenplan van GroenLinks en SP lezen valt de volgende alinea op:

Bovendien leveren oude bomen een extra grote bijdrage aan het klimaat: uit gegevens van de Bomenstichting blijkt dat een boom van 150 jaar oud evenveel water verdampt en CO2 opslaat als 500 bomen van 10 jaar oud bij elkaar.
(Bron: Bomenstichting 2018, Bomenlanen van levensbelang)

Daarom is het voor het aankomende bomenbeheer plan van groot belang om bij herplant te voldoen aan dezelfde kwaliteit als bij de oorspronkelijke bomen. (een jonge dunne boom volstaat dus niet als vervanging van een dikke oude boom).

Daaruit volgt dat het belangrijk is om niet te voortvarend oude waardevolle bomen te kappen.

Bij kap en herplant is het belangrijk dat omwonenden voldoende inspraak hebben. En bij herplant dat inderdaad/uiteraard de juiste boom op de juiste plek wordt gezet. Alleen op die manier krijgt de nieuwe aanplant alle ruimte om uit te groeien tot een monumentale boom. Zodat we in Oirschot monumentaal en groen op een prachtige manier combineren!

Minder verspilling door directer contact met de consument

Minder verspilling door direct contact met de consument

De producten van Tuinderij de Voedselketen vinden elke week direct hun weg naar de consument. Hoe dat tot minder voedselverspilling leidt zie je hieronder in deel 3 van onze serie over kringlooplandbouw:

Zie ook de andere afleveringen:
1. Permacultuur, een methode waarbij de natuur helpt bij de voedselproductie
2. Toepasbaarheid van permacultuur

Kringlooplandbouw op Oirschotse gronden vol bodemleven

Permacultuur: gezonde bodem

Loop met ons verder over Tuinderij de Voedselketen aan de Pallande in Oirschot, waar Alex Schreiner, de vrouw achter de tuinderij, vertelt dat alle grondsoorten geschikt zijn voor Permacultuur. Ook de gronden in Oirschot. En hoe je die grond gezond krijgt en houdt. “Vooral niet ploegen!”, zegt Alex. Want dat verstoort het o zo belangrijke bodemleven. En ze vertelt meer … dat zie je in deel 2 van de 7 filmpjes over de Voedselketen die online gaan komen:

Deel 1 vind je hieronder ergens of hier. Meer weten? Type Voedselbos of Agroforestry in in je zoekmachine en je vindt een schat aan informatie. Of volg deze blog van Sociaal Progressief Oirschot. We praten je regelmatig bij want wij staan voor een sterk sociaal en groen beleid in Oirschot.

Kringlooplandbouw op de Pallande in Oirschot

Deel 1 In gesprek met De Voedselketen

Kringlooplandbouw in Oirschot? Ja graag! Dan kunnen we eindelijk minder spastisch doen over het onderscheid natuur-landbouw. Ook de gemeente lijkt het hier over eens.

In de nieuwste Omgevingsvisie staat wat de gemeente wil bereiken:

… Innovatieve vormen van landbouw, die oplossingen bieden voor problemen en/ of samenhangen met duurzaam ondernemen en specifiek bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, landschap en cultuurhistorie …

En over veehouderij:

…Een veehouderij die de omgeving zo min mogelijk belast en de gezondheid beschermt volgens de laatste inzichten. Oirschot heeft daarbij een voorbeeldfunctie voor de regio…

Wij bezoeken ondernemers die nu al bijdragen aan deze voorbeeldfunctie. Op De Pallande vind je Tuinderij de Voedselketen , verscholen achter een traditionele boerderij met boerenschuur. Tuinderij de Voedselketen is gebaseerd op Permacultuur.

Loop met ons mee over de tuinderij. Alex Schreiner, de vrouw achter de tuinderij, laat je zien wat er zoal aan lekkers groeit en bloeit, en hoe zij dat voor elkaar krijgt. Zelfs in zo’n droge zomer als die van 2019 valt er nog genoeg te oogsten. Vandaag deel 1 van de 7 filmpjes die binnenkort online gaan komen:

Meer weten? Type Voedselbos of Agroforestry in in je zoekmachine en je vindt een schat aan informatie. Of volg deze blog van Sociaal Progressief Oirschot. We praten je regelmatig bij want wij staan voor een sterk sociaal en groen beleid in Oirschot.

Algemene beschouwingen 2019

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het totstandbrengen van deze begroting. B&W, de ambtenaren en ook de gemeenteraad van onze gemeente Oirschot! Samen is veel werk verzet op een constructieve manier.

Sociaal Progressief Oirschot is een sociale en groene partij die vanuit een gezonde gemeentelijke bedrijfsvoering financieel haalbare dingen wil doen voor onze inwoners van nu en in de toekomst en daarnaast een duurzame omgeving nastreeft.

Sociaal

Sociaal betekent in onze ogen dat niemand tussen wal en schip valt, we het samen doen en dat iedereen faire kansen krijgt in het leven. Dit betekent een gemeentelijke organisatie die oog heeft voor de zorgen en mogelijkheden van kwetsbare inwoners. Wij vinden het fantastisch dat in onze kleine maatschappij vele mensen elkaar een beetje of meer helpen. Fijn voor de hulpbehoevende en vaak ook zeer waardevol voor degenen die omniets een handje toesteken. Wij kunnen in onze huidige maatschappij niet zonder onze mantelzorgers. Zij vormen een ruggengraat in onze samenleving. Het afschaffen van het mantelzorgcompliment vinden wij een slechte zaak. Wij zullen een motie indienen die ervoor zorgt dat het mantelzorgcompliment behouden kan worden. De heer Engels van de adviesraad zorg en samenleving Oirschot heeft zojuist een betoog gehouden dat wij alleen maar kunnen beamen en steunen. Hartelijk dank meneer Engels voor uw inbreng vanavond!

Wij hopen dat de preventieve maatregelen voorgesteld om duurdere tweedelijns zorg te voorkomen (transformatie & kantelingsagenda sociaal domein) een mooi effect heeft en zal waarmaken wat wordt voorspeld. Dat zou heel mooi zijn en hier hopen we allen op! Twee ton besparing die het moet kunnen opleveren lijkt ons erg optimistisch. Indien deze maatregelen onvoldoende werken nemen we aan dat gemeente Oirschot ruimhartig omgaat met inwoners die steun nodig hebben en passende hulp zal blijven inzetten. Op tijd de goede kwaliteit zorg leveren betekent ook dat de kosten voor de baten uitgaan om zodoende het optimale fysieke en emotionele resultaat voor onze inwoners te bereiken. Graag de besparingen die vrijkomen op het sociaal domein hier ook blijvend voor te labelen.
Graag reactie van de wethouder.

Huisvesting

Sociaal en groen betekent ook dat we sociaal en groen bouwen: betaalbare huur- en koopwoningen met extra aandacht voor onze jonge inwoners. De woningmarkt is voor hen steeds lastiger geworden zoals we allen weten. Er is simpelweg te weinig gebouwd de afgelopen jaren. Wat we jammer vinden is dat waar aan de Barcelona het jeugdhonk is ingeleverd, we in onze ogen te weinig woningen terugzien voor de jeugd. Terwijl dit wél is beloofd door WoonInc. Zij schreven letterlijk in hun persbericht: een nieuwbouwproject speciaal voor jongeren.

We gaan er vanuit dat de wethouder dit goed gaat maken in de nabije toekomst. Omdat we een opgave hebben om veel meer te bouwen in de Metropool Regio Eindhoven en dus ook Oirschot verwachten we echt zeer binnenkort mooie plannen met snelle bouw van betaalbare en duurzame woningen. We hebben een aantal mooie voorbeelden langs zien komen. Leuke huizen voor een zeer betaalbare prijs: wethouder verras ons.

Wat betreft duurzaamheid en wonen zijn we teleurgesteld in Wooninc. Zij hebben een taakstelling en die zien we te weinig terug. Op veel plaatsen in het land worden hele wijken aangepakt en sociale huurwoningen verduurzaamd. Betere isolatie en zelf elektriciteit opwekken: mooi voor de huurders, meer woongenot, een lagere energierekening en beter voor het milieu. Graag horen we van de wethouder wat hij/wij hier aan kunnen doen.

Duurzaamheidsopgave Kempen en Oirschot

Wij zien en merken te weinig van gemeente Oirschot op het gebied van CO2 reductie en duurzaamheid. Terwijl dit toch een speerpunt moet zijn. We doen wel mee in Kempenverband maar de gewone burger ziet en merkt in onze ogen niets of veel te weinig. Ja we horen dat er van alles komt en er heel veel met vallen en opstaan zal gaan. Graag wijzen wij de wethouder erop dat er subsidiemogelijkheden zijn van het rijk: regeling reductie energiegebruik om huiseigenaren te stimuleren in maatregelen die CO2 kunnen reduceren

Kent de wethouder deze regeling? Gaat gemeente Oirschot gebruik te laten maken van de subsidiemogelijkheid en vraagt deze aan voor 14 november? Kost niets en wel resultaat. Ja, wel ambtelijke inzet.

Wij willen dat er echt iets gebeurt! Daarom de motie samen met Dorpsvisie om in 2040 CO2 neutraal te kunnen zijn. Daar is een stappenplan voor nodig. De gemeente geeft het goede voorbeeld en lokale stakeholders als energie coöperaties en inwoners kunnen meehelpen aan breder gedragen oplossingen. Het moet van ons allemaal worden en we moeten hier meer over praten anders gaat het zeker niet lukken. Dus gemeente ga in gesprek en kijk wat er wel kan. Wij merken dat er veel ruis op de lijn zit die er ons inziens niet hoeft te zijn.

Groen

In de groene ruimte ervaren we op dit moment grote problemen met PAS. Dit geeft weer dat we langere tijd te weinig aandacht hebben gehad hebben voor problemen in de natuur. Vaak hebben we een voorschot hebben genomen op toekomstige verbeteringen met compensatie. Iedereen in onze mooie gemeente kent hier een aantal voorbeelden van, zelfs zeer recentelijk. We gaan ze niet benoemen maar wij als Sociaal Progressief Oirschot zijn wel blij dat er een kentering is in beleid. En we hopen op een voortvarende landelijke overheid die het probleem op zeer korte termijn zal tackelen. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn.

Voor onze boeren gaan we voor het gezinsbedrijf, met een menselijke maat en in goede balans met omgeving. Circulair, dit betekent wel wat kostenverhoging voor ons allen maar dit levert wel een volhoudbaar systeem voor de toekomst op. Indien nodig vinden we het belangrijk dat boeren en buitenlui die willen investeren in een nieuwe toekomst en economische dragers voor het platteland worden gesteund. We verwachten ook (financiële) ondersteuning en projecten van provinciale en landelijke overheid. Laten we ons mooie buitengebied behouden en niet verloederen!

De gemeentelijke organisatie is kwetsbaar. We zijn niet groot, problemen zijn tegenwoordig wat complexer dus dat maakt het lastig. Daarom moet meer geïnvesteerd worden in eigen kracht van de organisatie en moet specialistische kennis ingeleend/ingehuurd waar nodig en op tijd!

Daarnaast maken we ons zorgen over VTH de Kempen: veel langdurig zieke werknemers, veel verloop dus ook nieuwe werknemers. Wij vinden vergunningen, toezicht en handhaving van groot belang. Op tijd acteren, direct duidelijk kunnen zijn en handhaven voorkomt veel problemen. Hoe houden we hier voldoende grip op wethouder? Ook met het oog op de nieuwe omgevingswet in 2021.

Financieel gezonde gemeente

Met wat kunst- en vliegwerk is het gelukt om een sluitend meerjarenperspectief tot stand te brengen. Echter ruimte voor hele grote ambities zit er helaas niet in. We hebben met zijn allen grote ambities maar niet alles kan. Het leek erop dat een Integraal Kind Centrum, waar we met vele partijen een intentieovereenkomst voor hebben gesloten in januari 2018 zeker niet haalbaar was in de huidige voorliggende begroting. Zeven miljoen euro is een hele grote som geld, ook als je kijkt wat dat op jaarbasis voor de begroting betekent. Er lijkt echter door opnieuw te kijken naar het dekkingsplan misschien een lagere jaarlijkse kostenpost te realiseren. Sociaal Progressief Oirschot wil graag onderzoeken wat de werkelijke jaarlijkse kosten met alle ins en outs voor onze gemeenschap betekenen. Wij streven naar het kunnen nemen van een gefundeerde beslissing en streven naar een zo groot mogelijke gedragenheid in de raad voor een dergelijk voorstel. Net als velen zijn we nieuwgierig naar de uitkomst van wat, wanneer en hoe.

Gelukkig geeft de septembercirculaire een iets ander beeld. Maar zoals de verschillen tussen mei en september een positief beeld laten zien kan het echter ook weer snel de andere kant opgaan! Niet te snel een voorschot nemen op de toekomst anders staan we zo weer voor grotere problemen.

Al met al:

Sociaal en groen voor al onze burgers

Een stabiele toekomstgerichte gemeente met reële ambities

Graag samen!

Arnold de Vries
fractievoorzitter Sociaal Progressief Oirschot

29 oktober 2019