Bedankt milieuorganisaties en omwonenden!

(Ingezonden brief, vorige week geplaatst in het Oirschots Weekjournaal)

Op 19 augustus vierden de inwoners van Oirschot dat de megastal aan de Logtsebaan 2 voorlopig van de baan is. Het is met name aan de inzet van de omwonenden en de milieuorganisaties te danken dat de megastal er waarschijnlijk niet gaat komen.

De milieuorganisaties (Brabantse Milieu Federatie en Natuurmonumenten) wisten in korte tijd ruim 24.000 handtekeningen op te halen en kregen steun van onder andere 130 dierenartsen. Omwonenden gingen met alle politieke partijen in gesprek om de stal tegen te houden. En gezamenlijk stuurden ze in december 2018 de gemeente een handleiding over hoe ze het beste de stal tegen konden houden.

In oktober 2018 vonden Sociaal Progressief Oirschot en D’66 ook dat de gemeente niet alles op alles zette bij de rechtbank om de stal tegen te houden en via een extra raadsvergadering riepen wij op om er ambtelijk meer werk van te maken. Daar bleek geen meerderheid voor in de raad, dus mochten de milieuorganisaties en de omwonenden, ondanks onze vurige poging, zelf de kastanjes uit het vuur halen.

En met succes, want de rechtbank bepaalde dat een aantal vergunningsverleningen terug naar de tekentafel moeten. Eerst naar die van de provincie, en vervolgens die van de gemeente. Waarbij er nu meer rekening gehouden moet worden met de aangrenzende natuurgebieden.

Dat maakt in onze ogen de kansen dat er een megastal kan komen een heel stuk kleiner, zeker nu de PAS-wal het schip keert. Daarom dat we milieuorganisaties en omwonenden zeer dankbaar zijn dat zij hebben volgehouden: Bedankt!!!

Erik Strijbos, Sociaal Progressief Oirschot

Elektriciteits-masten Oirschot worden verplaatst naar…

Begin dit jaar werd al duidelijk dat de elektriciteitsmasten dwars door de bebouwde kom van Oirschot gaan worden verplaatst naar de andere kant van de A58. Daar zijn we als Sociaal Progressief Oirschot heel blij mee gezien alle mogelijke gezondheidsrisico’s.

Ook komen de nieuwe lijnen ondergronds te liggen, en worden twee circuits uitgevoerd. Of dit voldoende is vanwege alle toekomstige groene vormen van energie-opwekking is maar zeer de vraag. We hebben daarom gepleit voor het aanleggen van drie in plaats van twee circuits, zodat de grond niet nog een keer open hoeft.

Ook Tennet twijfelt hierover omdat ze op termijn het derde circuit toch al willen aanleggen. Echter speelt het beschikbare budget voor dit project een rol. De Brabantse Milieu Federatie (en Bernard Gerard) doet een open oproep aan initiatiefnemers om zich te melden met grootse energie-opwekkings-projecten zodat dit project hopelijk toch stevig kan worden aangezet.

Wil je zien waar de nieuwe lijnen komen te liggen? En wil je jouw idee├źn hierover insturen? Kijk dan op deze pagina van Tennet.